De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft enige jaren geleden het Nijntje Beweegdiploma ontwikkeld. Het bestaat uit beweeglessen waarin jonge kinderen wekelijks alle essentiële basisvormen van bewegen leren op een speelse manier: balanceren, stoeien, springen, kruipen, rollen/draaien, klimmen/klauteren, zwaaien, samen spelen, balvaardigheid en bewegen op muziek. Het figuur Nijntje is bekend in ieder gezin in Nederland.

Het Beweegdiploma bestaat uit twee series van 20 lessen voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers. Nadat de lessen zijn doorlopen, ontvangt het kind het Nijntje Beweegdiploma waarmee een basis is gelegd voor vele andere sporten.

Bij vele sportverenigingen bestaat de mogelijkheid om vanaf vier/vijf jaar lid te worden en spelenderwijs kennis te maken met de desbetreffende sport. Vaak betreft dit een redelijk eenzijdige vorm van bewegen. Zo zal bij een balsportvereniging de nadruk liggen op balvaardigheid en zal bij een dansgroep bewegen op muziek centraal staan. Met het beweegdiploma maakt het jonge kind vanaf 2 jaar kennis met ALLE beweegvormen en zal zo een veel betere motoriek ontwikkelen. Goed leren bewegen vindt iedere ouder heel belangrijk én leuk, maar is helaas niet meer vanzelfsprekend of financieel haalbaar. Vroeg starten met regelmatig en goed bewegen, aangevuld met een positieve leefwijze zal zich op latere leeftijd dubbel uitbetalen.

Het Nijntje Beweegdiploma ontwikkelt óó de sociale vaardigheden: samen spelen, samen bewegen, luisteren, wachten op je beurt, helpen en rekening houden met elkaar. Met het bewegen op muziek én juiste afwisselingen met links/rechts bewegen wordt het cognitieve vermogen ontwikkeld wat het kind helpt om beter te leren en te concentreren.

Op dit moment wordt het programma al door ca. 10.000 kinderen gevolgd, op 400 locaties in Nederland en zijn er ca. 2000 gediplomeerde begeleiders.

In het eerste kwartaal van 2021 starten vijf leidsters van OKK met de opleiding die deels online en deels in de zaal wordt gegeven. Na het behalen van de opleiding, ontvangt OKK een keurmerk en kunnen we officieel starten.

Hou komende weken onze website en Social Media in de gaten voor extra informatie.