In Memoriam - Marius de Ruijter

OKK bereikte het verdrietige bericht dat ons Erelid Marius de Ruijter op 16 april 2022 is overleden. Marius werd op 29 juni 1934 geboren in Bolnes en werd als klein jongetje al lid van onze vereniging. 

Na zijn eigen, actieve turncarrière heeft Marius nog vele jaren in de zaal de turnlessen verzorgd. Als vrijwilliger heeft hij veel betekend voor onze vereniging en konden we altijd een beroep op hem doen tijdens evenementen, wedstrijden en activiteiten. 

Het was dan ook een terecht besluit om hem te benoemen tot Erelid van OKK. Als Erelid heeft hij nog vaak onze jaarlijkse Uitvoeringen in de Fakkel bijgewoond in gezelschap van zijn vrouw Elly. Deze enthousiaste betrokkenheid bij OKK hebben we altijd zeer op prijs gesteld. 

Marius woonde de laatste jaren in de Riederborgh en is in familiekring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Het bestuur en de leiding van OKK wenst de familie de Ruijter heel veel sterkte met het verlies.