OKK heet 500e lid welkom!

30 november 2022

In november ontvingen we de inschrijving van het 500e lid. Dit hebben we niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Het jeugdlid ontving in de les een cadeaubon van € 25.

Het ledental van OKK schommelde jarenlang tussen de 450 en 500 leden met een uitzondering in de Coronatijd, waarin een sterke daling te zien was. We zijn dan ook trots dat we weer teruggekomen zijn en nu dus de magische grens van 500 hebben overschreden. 

Het jongste lid is 2 jaar, het oudste lid heeft een respectabele leeftijd van 88, maar is sinds enkele maanden rustend lid. Gymnastiek is voor iedereen!