Update Corona per 28 april 2020

28 april 2020

Beste leden, ouders en verzorgers,

Op dinsdag 21 april gaf onze minister-president weer een persconferentie over de (versoepeling van) de maatregelen in verband met de coronacrisis.
 

De nieuwe richtlijnen m.b.t. sporten komen in het kort neer op het volgende:

* vanaf 29 april krijgen kinderen en jongeren meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel.
* kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten
* jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen
* volwassenen mogen nog niet in groepsverband sporten.

Helaas betekent dit, dat OKK de gymlessen nog niet kan hervatten; de accommodaties blijven nog gesloten. Wij vinden dat natuurlijk erg jammer, maar de gezondheid van onze leiding en leden staat voorop.

Achter de schermen zijn we bezig om te kijken in hoeverre het mogelijk is om buiten (deels) lessen te kunnen organiseren. Daarnaast verwachten wij dat de turnbond KNGU volgende week met een advies komt omtrent de gymnastieklessen. Wij houden u op de hoogte!